Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitãții de telemuncã

Cam. Dep.: 195/10.05.2021  Senat: L99/2021

Propunere legislativã privind institurea zilei de 19 iulie – Ziua naționalã a înotului

Cam. Dep.: 305/30.06.2021 Senat: L206/2021

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autoritãții Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Cam. Dep.: 433/11.10.2021  Senat: L553/2021

Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Cam. Dep.: 436/11.10.2021 
Senat: L294/2021

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii

Cam. Dep.: 458/11.10.2021 
Senat: L364/2021

Proiect de Lege privind protecția arborilor remarcabili

Cam. Dep.: 494/18.10.2021 
Senat: L348/2021

Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Cam. Dep.: 498/18.10.2021 
Senat: L363/2021

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Cam. Dep.: 521/25.10.2021
 Senat: L355/2021

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

Cam. Dep.: 530/25.10.2021  Senat: L354/2021

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritãților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților

Cam. Dep.: 535/25.10.2021  Senat: L372/2021

Propunere legislativã pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naționalã a României

Cam. Dep.: 561/15.11.2021  Senat: L138/2022

Propunere legislativã privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandã largã, la punct fix

Cam. Dep.: 575/07.12.2021  Senat: L161/2022

Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

Cam. Dep.: 583/07.12.2021 Senat: L455/2021

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 și a Legii nr.53/2003 Codul Muncii

Cam. Dep.: 604/15.12.2021 Senat: L461/2021

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Cam. Dep.: 25/07.02.2022  Senat: L506/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educației naționale nr.1/2011

Cam. Dep.: 110/14.03.2022
  Senat: L44/2021

Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Cam. Dep.: 112/14.03.2022  Senat: L51/2021

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea din Legea educației naționale nr.1/2011

Cam. Dep.: 155/04.04.2022 
Senat: L414/2022

Proiect de Lege privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989

Cam. Dep.: 205/13.04.2022  Senat: L128/2022

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011

Cam. Dep.: 214/13.04.2022  Senat: L143/2022

Propunere legislativã pentru modificarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare

Cam. Dep.: 216/19.04.2022 Senat: L416/2022

Propunere legislativã pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011

Cam. Dep.: 250/11.05.2022 
Senat: L641/2022

Propunere legislativã privind Statutul asistenților maternali profesioniști

Cam. Dep.: 292/23.05.2022
 Senat: L194/2022

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sãnãtãții

Cam. Dep.: 382/20.06.2022 Senat: 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003

Cam. Dep.: 395/22.06.2022
 Senat: L340/2022

Propunere legislativã privind aprobarea procedurii de pregãtire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregãtirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate

Cam. Dep.: 397/22.06.2022
 Senat: L296/2022

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Cam. Dep.: 400/22.06.2022 
Senat: L271/2022

Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Cam. Dep.: 401/22.06.2022 
Senat: L272/2022

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare

Cam. Dep.: 411/27.06.2022
 Senat: L317/2022

Proiect de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate

Cam. Dep.: 415/28.06.2022 Senat: L353/2022

Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 122/2006 privind azilul în România

Cam. Dep.: 468/12.09.2022
Senat: L275/2022

Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, precum și pentru completarea art.671 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecãtorești și al parchetelor de pe lângã acestea și al personalului care funcționeazã în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice

Cam. Dep.: 540/26.09.2022
Senat: L356/2022

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

Cam. Dep.: 541/26.09.2022
Senat: L420/2022

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.485 din Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Cam. Dep.: 562/04.10.2022
Senat: L396/2022

Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor

Cam. Dep.: 598/11.10.2022
Senat: L381/2022

Propunere legislativã pentru modificarea Anexei nr.2 și a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Cam. Dep.: 643/17.10.2022 Senat: L517/2022

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Cam. Dep.: 665/24.10.2022 
Senat: L555/2022

Proiect de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane și salarizare

Cam. Dep.: 677/26.10.2022 
Senat: L456/2022

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Cam. Dep.: 687/31.10.2022 
Senat: L416/2022

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea din Legea educației naționale nr.1/2011

Cam. Dep.: 693/31.10.2022 
Senat: L414/2022

Proiect de Lege privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC

Cam. Dep.: 768/12.12.2022
Senat: L715/2022

Proiect de Lege pentru modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273 /2004 privind procedura adopției

Cam. Dep.: 775/15.12.2022 
Senat: L750/2022

Propunere legislativã pentru completarea Legii nr.198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor mãsuri de facilitare a dezvoltãrii rețelelor de comunicații electronice

Cam. Dep.: 777/19.12.2022 
Senat: L98/2023

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare

Cam. Dep.: 29/01.02.2023 
Senat: L768/2022

Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca „Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”

Cam. Dep.: 62/13.02.2023 
Senat: L716/2022

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetãțenilor români în strãinãtate, precum și pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Cam. Dep.: 78/15.02.2023 Senat: L717/2022

Proiect de Lege pentru modificarea art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Cam. Dep.: 86/15.02.2023
Senat: L752/2022

Propunere legislativã pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Cam. Dep.: 141/07.03.2023 Senat: B194/2023

Propunere legislativã pentru aprobarea unor mãsuri privind finanțarea cercetãrii științifice universitare

Cam. Dep.: 158/13.03.2023 
Senat: L860/2022

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.72 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

Cam. Dep.: 168/20.03.2023 
Senat: L80/2023

Proiect de Lege privind stabilirea unor mãsuri în vederea finalizãrii procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetãțenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despãgubiri sau compensații cetãțenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rãmase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stãrii de rãzboi și a aplicãrii tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele mãsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetãțenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despãgubiri șau compensații cetãțenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rãmase în Basarabia, Bucovina de Nord și Tinutul Herța, ca urmare a stãrii de rãzboi și a aplicãrii Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Cam. Dep.: 177/20.03.2023 
Senat: L865/2022

Proiect de Lege pentru instituirea anului 2024 ca „Anul Avram Iancu”

Cam. Dep.: 216/27.03.2023 
Senat: L62/2023

Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Cam. Dep.: 240/29.03.2023 
Senat: L41/2023

Proiect de Lege privind organizarea activitãții de intermediere imobiliarã

Cam. Dep.: 310/08.05.2023 
Senat: L121/2023

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice

Cam. Dep.: 218/27.03.2023 
Senat: L98/2023

Proiect de Lege pentru înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale

Cam. Dep.: 344/22.05.2023 
Senat: L200/2023

Propunere legislativã pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Cam. Dep.: 291/02.05.2023 
Senat: L563/2023

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Cam. Dep.: 352/22.05.2023 
Senat: L170/2023

Propunere legislativã pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãții

Cam. Dep.: 332/15.05.2023 
Senat: L186/2023

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanțã

Cam. Dep.: 393/06.06.2023
 Senat: L250/2023

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare

Cam. Dep.: 351/22.05.2023 
Senat: L169/2023

Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Analiștilor Comportamentali

Cam. Dep.: 514/18.09.2023 
Senat: L305/2023

Proiect de Lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și al transporturilor

Cam. Dep.: 366/30.05.2023 
Senat: L163/2023

Proiect de Lege privind instituirea Schemei de Certificare Voluntarã „De Origine România – DOR”

Cam. Dep.: 583/16.10.2023 
Senat: L394/2023

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru întãrirea disciplinei autorizãrii construcțiilor

Cam. Dep.: 468/28.06.2023 
Senat: L278/2023

Proiect de Lege privind utilizarea și prestarea serviciilor de încredere

Cam. Dep.: 701/06.11.2023 
Senat: L524/2023

Proiect de Lege pentru modificarea art.138 lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãții

Cam. Dep.: 542/25.09.2023 
Senat: L402/2023

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.43 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Cam. Dep.: 725/08.11.2023 
Senat: L575/2023

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Cam. Dep.: 657/23.10.2023 
Senat: L528/2023

Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea

Cam. Dep.: 821/27.12.2023 
Senat: L573/2023

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgențã a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Cam. Dep.: 720/08.11.2023 
Senat: L527/2023

Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

Cam. Dep.: BP369/10.05.2023

Proiect de Lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare

Cam. Dep.: 816/27.12.2023 
Senat: L617/2023

Propunere legislativã privind instituirea Schemei de Certificare Voluntarã „De Origine România – DOR „

Cam. Dep.: BP353/09.05.2023

Proiect de Lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare

Cam. Dep.: 816/27.12.2023 
Senat: L617/2023

Propunere legislativã pentru modificarea Legii nr.70/2015 pentru întãrirea disciplinei financiare privind oprațiunile de încasãri și plãți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platã

Cam. Dep.: BP824/06.11.2023

Proiect de Lege privind Programul Național de Finanțare „INVEST-PATRIOT „

Cam. Dep.: 828/27.12.2023
 Senat: L595/2023

Propunere legislativã pentru modificarea Legii nr.107/1996 a apelor, cu modificãrile și completãrile ulterioare

Cam. Dep.: BP910/23.11.2022 Senat: L39/2023

Propunere legislativã pentru modificarea Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale

Cam. Dep.: BP911/23.11.2022 Senat: L40/2023

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003

Cam. Dep.: BP837/08.11.2023

Propunere legislativã pentru modificarea Legii nr.70/2015 pentru întãrirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasãri și plãți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platã

Senat: L735/2023

Propunere legislativã pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Cam. Dep.: BP610/20.09.2022

Propunere legislativã privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandã largã, la punct fix

Senat: B439/2021

Propunere legislativã pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003

Senat: L747/2023

Propunere legislativã pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Senat: L685/2022