Camera Deputaților

Cabinet Parlamentar Laurențiu Nicolae Cazan

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate a primit avizul POZITIV din partea Comisiei de IT&C din Camera Deputaţilor.

Cartea electronică de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii. CEI va facilita astfel accesul cetățeanului la diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare etc.), cu efecte majore privind simplificarea relației cu autoritățile publice, creşterea calității şi accesibilității serviciilor publice.

Noul document de identificare va oferi cetățenilor garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document.

De noile măsuri vor beneficia peste 5 milioane de cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică, prin aceasta urmând a fi asigurată confidențialitatea și integritatea datelor personale.