Camera Deputaților

Cabinet Parlamentar Laurențiu Nicolae Cazan

Astăzi am luat parte la o întâlnire cu reprezentanţii salariaţilor din cadrul Casei Judeţene de Pensii Vâlcea în care am abordat mai multe teme de discuţie. Ei reclamă diferențele salariale dintre colegii lor și cei din alte instituții, susținând că munca lor este la fel de importantă și complexă şi ar trebui remunerată pe măsură.

De asemenea, şi-au exprimat frustrarea față de lipsa de dialog din partea decidenților politici în privința protestelor lor şi faptul că nivelul salarizării nu reflectă responsabilitatea și efortul necesar în activitatea pe care o desfăşoară, subliniind că aceasta este discriminatorie în comparație cu alte instituții. Din cauza acestor diferenţe şi inechităţi, mai mulţi colegi au plecat către alte instituții şi, drept urmare, volumul de muncă pentru cei rămaşi în instituţie a crescut, iar remuneraţia a rămas la fel.

În plus, aceştia au avertizat că ignorarea problemelor lor ar putea duce la un blocaj în sistemul de pensii și la imposibilitatea guvernanților de a implementa eficient noile legi privind pensiile. În urma dialogului pe care l-am purtat, i-am asigurat că solicitările lor au fost luate în considerare şi voi susţine în Camera Deputaţilor proiectul de Lege care va permite creșterea salarizării angajaților Casei Naţionale de Pensii!